ביטול סמינר והחזרים

מדיניות ביטולים
ל – IZI יש את הזכות לבטל אירוע/כיתה מכל סיבה שהיא ורק הסכום שכבר שולם על ידי הסטודנט יוחזר לו במלואו על ידי המתאמת. המתאמת אחראית על איסוף התשלום מהמשתתפים עבור האירוע ולנהל את כל ההחזרים. המתאמת אחראית להחזיר רק את הכמות הכספית ששולמה על ידי הסטודנט. IZI LLC והמתאמת לא אחראים על הוצאות נסיעה, אבדן של הפקדות מראש, וכל הוצאה אחרת שנוצרה כתוצאה מההרשמה והרצון להשתתף באירוע. שום החזר כספי נוסף יהיה הכולל הפקדות מראש, או כל הוצאה שנוצרה כתוצאה מההרשמה והציפייה להשתתף באירוע. כל משתתף לוקח אחראיות על כל הוצאה נוספת שנוצרה בעקבות ההרשמה לאירוע.
 

מדיניות החזרים

לאחר חצות ביום שלפני היום הראשון של הכיתה, לא יהיו החזרים. החזר מלא (למעט עלויות של כרטיס אשראי, העברה בנקאית או פיי פל) מאושרים עבור אלה שלא יכלו להגיע לאירוע מכל סיבה שהיא.
בקשות להחזרים חייבות להיעשות לא יאוחר מחצות של היום לפני היום הראשון של הכיתה דרך מייל או טלפון למתאמת.
 
1. אם לא הייתה בקשה להחזר עד חצות של היום לפני היום הראשון של הכיתה, התלמיד החדש יוגדר כתלמיד חדש ללא נוכחות. לא נשלחים חומרים. על הסטודנט להיות נוכח כדי לקבל את החומרים ואת ההליכים לשימוש של אותם חומרים. התלמיד החדש ללא נוכחות יכול להשתתף כתלמיד חוזר נוכח,ויוכל לרכוש את הספרים מהמתאמת של אותה כיתה בה הם ישתתפו כתלמידים חוזרים.
 
2. אם לא הייתה בקשה להחזר עד חצות של היום לפני היום הראשון של הכיתה, תלמיד חוזר יוגדר כסטודנט המשתתף שלא בנוכחות.
 
 
מדיניות המנחה
 
בכל רגע נתון IZI LLC יכולים לשנות את המנחה ולהחליף אותו במנחה מוסמך אחר כדי להעביר את הכיתות של SITH
 
המתאמים ו IZI LLC יעשו את כל שביכולתם להתריע על השינוי מבעוד מועד
 
ישנה אפשרות ש IZI LLC יצרפו מנחה נוסף עבור כל כיתה בכל זמן שהוא.
 
 
מדיניות צילומים
 
צילומים, טלפונים סלולריים , הקלטות מצולמות, הקלטות שמע והקלטות וידאו: כולם אסורים למעט מצב בו כל הנוכחים  אישרו זאת בכתב.
 
על כל הטלפונים הסלולריים והמכשירים האלקטרונים הנוספים להיות מכובים לגמרי כאשר נמצאים בתוך הכיתה.
אם אתם מקליטים בוידאו, מקליטים או מצלמים בכיתה, אתם עשויים להתבקש לעזוב את הכיתה ללא החזר כספי.