"הנני" ה"אני"

"הנני" ה"אני"

OWAU NO KA "I"

 

"אני" מגיח מן הריק אל תוך האור,

Pua mai au mai ka po iloko o ka malamalama,

 

"הנני" הנשימה שמזינה את החיים,  

Owau no ka ha, ka mauli ola,

 

"הנני" הריקות, אותו מרחב שמעבר לכל תודעה,

Owau no ka poho, ke ka’ele mawaho a'e o no ike apau.

 

ה"אני", האיד, הכל.

Ka "I", Ke Kino Iho, na Mea Apau.

 

"אני" דורך את חצי הקשתות מעבר למים, 

Ka a'e au i ku'u pi'o o na anuenue mawaho a'e o na kai a pau,

 

ברצף שבין הרוח והחומר.

Ka ho'omaumau o na mana'o ame na mea a pau.

 

"הנני" הנשימה שבאה והולכת,

Owau no ka “Ho”, a me ka Ha”,

 

הרוח הסמויה שאין לראותה או לגעת בה,

He huna ka makani nahenahe,

 

אותו חלקיק בריאה שלעולם לא יוגדר.

Ka “Hua” huna o Kumulipo.

 

"הנני" ה"אני"

Owau no ka "I".

 

Copyright © 1980 The Foundation of I, Inc. Freedom of the Cosmos