וידאו

מדריך הראשי בדימוס,ד"ר איחליאקלה חיו לן מספר על הפרקטיקה שלו במהלך השנים ההוראה שלו