מי הוא האחראי?

  דוקטור איהליאקלה היו לן

ניתן לפתור בעיות, בלי לדעת מה לכל הרוחות קורה! שמחה והקלה מוחלטת עוטפות אותי כאשר אני מבין ומעריך זאת. פתרון בעיות, הוא חלק ממטרת קיומנו, ובדיוק בעניין זה, זהות ה"עצמי" דרך הו'אופונופונו עוסק. בכדי לפתור בעיות, יש להתייחס לשתי שאלות מרכזיות: מי אני? מי הוא האחראי? בכדי להבין את טבע היקום יש להתחיל מתובנה של סוקרטס: "דע את עצמך".

מי הוא האחראי? רוב האנשים, כולל הקהילה המדעית, תופסים את העולם כישות פיזית. דוגמה מובהקת לכך היא מחקרים עדכניים בדנ"א העוסקים בזיהוי הסיבות והמרפא למחלות לב, סרטן וסכרת.

חוק של סיבה ותוצאה: מודל פיזי                            

סיבה                             תוצאה

דנ"א פגום                       מחלות לב,סרטן,סכרת

פיזי                               בעיות פיזיות וסביבתיות

האינטלקט , ההכרה המודעת,  מאמינה שהיא זאת הפותרת את הבעיות, שולטת במה שמתרחש ובמה שנחווה. בספר "האשליה של המשתמש: חיתוך תפיסת ההכרה" העיתונאי המדעי טור נורטראנדרס, מצייר תמונה שונה של הכרה. הוא מצטט מחקרים המוכיחים שהחלטות נעשות עוד לפני שההכרה  מודעת אליהם. והאינטלקט מאמין שהוא המחליט. נורטראנדרס אף מצטט  מחקר המוכיח שהאינטלקט מודע רק ל – 15 עד 20 חלקיקי מידע בשנייה, מתוך  מיליונים המתרחשים מתחת למודעות שלו.

אם לא ההכרה, האינטלקט שאחראי, אז מי כן?

זיכרונות שחוזרים על עצמם מכתיבים את ההתנסויות של ההכרה הלא  מודעת.  ההכרה הלא מודעת חווה בעקיפין, דרך חיקוי  והדהוד של זיכרונות החוזרים על עצמם. היא מתנהגת, רואה, מרגישה ומחליטה בדיוק מה שהזיכרונות מכתיבים. ההכרה המודעת מתנהלת אף היא ללא מודעות, דרך  זיכרונות  החוזרים על עצמם, הזיכרונות מכתיבים את ההתנסות שלה.

חוק הסיבה והתוצאה:  זהות ה"עצמי" דרך הו'אופונופונו

סיבה                                          תוצאה

זיכרונות חוזרים על עצמם                     לב,מחלות, סכרת, סרטן                

זיכרונות חוזרים על עצמם                     בעיות  פיזיות- הגוף   

זיכרונות חוזרים על עצמם                     בעיות גשמיות – העולם

הגוף והעולם שוכנים בהכרה הלא מודעת כיצירות של זיכרונות החוזרים על עצמם, ולעתים נדירות כהשראה. ההכרה המודעת וההכרה הלא מודעת הם רכיבי הנשמה והם אינם מחוללים (מייצרים) את הרעיונות, המחשבות, הרגשות והפעולות שלהם. כפי שצוין לעיל,  הם חווים בעקיפין, דרך זיכרונות החוזרים על עצמם והשראות. חשוב להבין שהנשמה אינה מחוללת  חוויות משל עצמה. היא רואה מה שזיכרונות רואים, מרגישה מה שזיכרונות מרגישים, מתנהגת כפי שהזיכרונות מתנהגים ומחליטה כפי שהזיכרונות מחליטים. לעתים נדירות הנשמה רואה, מרגישה, מתנהגת ומחליטה כפי שהשראה רואה, מרגישה, מתנהגת ומחליטה. בפתרון בעיות, הכרחי להבין שהגוף והעולם בפני עצמם אינם הבעיות, אלא ההשפעות, ההשלכות של הזיכרונות החוזרים על עצמם בהכרה הלא מודעת!  מי הוא האחראי?

הריק הוא הבסיס של זהות ה"עצמי", של ההכרה  ושל הקוסמוס. הוא המצב הקודם לתהליך האינפוזיה  של ההשראה מתבונה אלוהית לתוך ההכרה הלא מודעת.

1h

 

זיכרונות החוזרים על עצמם, תופסים את מקום הריק של זהות ה"עצמי" ומונעים את ההתגלות של ההשראה. כדי לרפא זאת, ולהשיב על כנו את המצב המקורי של זהות ה"עצמי", על הזיכרונות לעבור שינוי של חזרה אל הריק דרך התמרה הנעשית על ידי תבונה אלוהית.

הקיום הוא מתנה מתבונה אלוהית. והמתנה ניתנת למען מטרה יחידה והיא, להשיב על כנה את זהות ה"עצמי" דרך פתרון בעיות.  זהות ה"עצמי" דרך הו'אופונופונו היא הגרסה המעודכנת של תהליך הוואי עתיק לפתרון בעיות, חרטה, סליחה והתמרה.

הו'אופונופונו כרוך בהשתתפות המלאה של כל אחד מארבעת חלקי זהות ה"עצמי": התבונה האלוהית, ההכרה העל מודעת, ההכרה המודעת וההכרה הלא מודעת, עובדים ביחד כיחידה אחת. לכל אחד יש חלק ותפקיד ייחודי  בפתרון הבעיות, שמייצרים הזיכרונות החוזרים על עצמם בתת מודע.

ההכרה העל מודעת  חופשיה מזיכרונות ואינה מושפעת מזיכרונות החוזרים על עצמם בתת מודע. היא תמיד אחת עם  התבונה האלוהית. בכל אופן שהתבונה האלוהית נעה, ההכרה העל מודעת נעה אתה.

זהות ה"עצמי"  מופעלת על ידי השראה וזיכרון. בכל רגע נתון, רק אחד מהם, זיכרון או השראה יכול להיות המנהלים בהכרה הלא מודעת. המהות של זהות ה"עצמי" משרתת רק מאסטר אחד בכל רגע, בדרך כלל  את הזיכרון,  את הקוץ,  לעומת את ההשראה, את הורד.

 

2-3h

 

ריק הינו הבסיס המשותף, המשווה של כל זהויות ה"עצמי", גם לחיים וגם לדוממים. הוא  הבסיס הנצחי והבלתי ניתן להריסה של כל הקוסמוס הנראה והבלתי נראה. זיכרונות החוזרים על עצמם מזיזים את הבסיס המשותף של זהות ה"עצמי" ולוקחים מהות ההכרה הרחק מהמצב הטבעי שלה של ריק ואינסופיות. על אף העובדה שזיכרונות דוחקים את הריק הם לא יכולים להרוס אותה. כיצד ניתן להרוס "כלום"? ההכרה המודעת יכולה  ליזום את תהליך ההו'אופונופונו כדי לשחרר זיכרונות או היא יכולה להתערבב עמם באשמה וחשיבה .

 

4h

 

ההכרה המודעת מתחילה את תהליך ההו'פונופונו  לפתרון בעיות, שהינה עתירה לתבונה אלוהית עם בקשה להתמיר זיכרונות אל הריק. היא מכירה  בכך שהבעיות הן  זיכרונות החוזרים על עצמם בהכרה הלא מודעת. והיא אחראית להם ב 100%. העתירה נעה מטה מההכרה מודעת אל ההכרה הלא מודעת. הזרימה מטה של העתירה אל ההכרה הלא מודעת, מעוררת בעדינות זיכרונות להתמרה. לאחר מכן, העתירה נעה מעלה מההכרה הלא מודעת להכרה העל מודעת.

ההכרה העל מודעת סוקרת את העתירה ועורכת שינויים במידת הצורך. היות והיא  נמצאת בהתאמה תמידית עם התבונה האלוהית, יש לה יכולת לסקור  ולבצע שינויים. לאחר מכן, העתירה נשלחת לתבונה האלוהית לסקירה ושיקול סופיים.

 

5h

 

לאחר שהתבונה האלוהית סוקרת את העתירה שנשלחה מההכרה העל מודעת, היא שולחת אנרגיה מתמירה מטה אל ההכרה העל מודעת. ואז, אנרגיה מתמירה זורמת מההכרה העל מודעת אל ההכרה המודעת. לאחר מכן אנרגיה מתמירה זורמת  מטה מההכרה המודעת אל ההכרה הלא מודעת. ראשית, האנרגיה המתמירה מנטרלת  את הזיכרונות המצוינים בעתירה. ולאחר מכן, האנרגיות המנוטרלות נשלחות לאחסון, ומותירות ריק.

חשיבה והאשמה (ראה תרשים 3) – הינם זיכרונות החוזרים על עצמם. נשמה יכולה לקבל השראה מהתבונה האלוהית בלי לדעת מה לכל הרוחות קורה. הדרישה היחידה להשראה, ליצירתיות אלוהית, היא לזהות ה"עצמי" להיות זהות ה"עצמי". כדי להיות זהות ה"עצמי" נדרשים ניקויים תמידיים של זיכרונות. זיכרונות הן בני הלוויה התמידיים של ההכרה הלא מודעת. הם  אף פעם לא עוזבים את ההכרה הלא מודעת ויוצאים לחופשה. הם אף פעם לא עוזבים את ההכרה הלא מודעת ויוצאים לגמלאות. זיכרונות לא מפסיקים לעולם את החזרה התמידית על עצמם. כדי לשים להם סוף, פעם אחת ולתמיד, יש לנקות ולטהר אותם חזרה אל ה"כלום" פעם אחת ולתמיד.   

מטרת החיים היא להיות זהות ה"עצמי", היות והאלוהות יצרה את זהות ה"עצמי" בצלם דמותה, ריקה ואינסופית. כל אירועי החיים הם ביטויים של זיכרונות החוזרים על עצמם והשראות. דיכאון, חשיבה, אשמה, עוני, שנאה, טינה ויגון הם "… גניחות אבלות" כמו ששקספיר ציין באחת מהסונטות שלו. להכרה מודעת יש בחירה: היא יכולה להתחיל ניקוי ללא הפסקה או היא יכולה לאפשר לזיכרונות לחזור  על הבעיות ללא הפסקה.

כאשר ההכרה עצמאית, היא נבערת למתנה היקרה ביותר של התבונה האלוהית: זהות ה"עצמי". וכתוצאה מכך, היא נבערת למה היא בעיה. התוצאה של בערות זו  מביאה לחוסר השפעה וחולשה בפתרון בעיות. הנשמה המסכנה נשארת בצער בלתי פוסק ומיותר למשך כל קיומה. כמה עצוב. ההכרה המודעת זקוקה לעבור התעוררות למתנה של זהות ה"עצמי".

זהות ה"עצמי" בלתי ניתנת להריסה, היא נצחית כמו בוראה, התבונה האלוהית. התוצאה של בערות היא מציאות שקרית חסרת טעם ובלתי מתפשרת של עוני, חולי, מלחמות ומוות, דור אחר דור.

הפיזי הוא ביטוי של זיכרונות והשראות המתרחשים במהות של זהות ה"עצמי". שנה את המצב של זהות ה"עצמי" והמצב של העולם הפיזי ישתנה.

 

מי הוא האחראי… השראה או הזיכרונות החוזרים על עצמם? הבחירה היא בידי ההכרה מודעת.

להלן ארבע תהליכי פתרון  בעיות של זהות ה"עצמי" דרך הו'אופונופונו אותם ניתן ליישם, כדי לקבוע מחדש את זהות ה"עצמי" באמצעות ריקון זיכרונות החוזרים על עצמם בתת מודע:

1."אני אוהב אותך". כאשר הנשמה מתנסה בזיכרונות החוזרים על עצמם כבעיות, אמור להם במחשבה או בשקט: "אני אוהב אתכם, זיכרונות יקרים.  אני מקיר תודה על ההזדמנות לשחרר את כולכם ואותי". ניתן לחזור על "אני אוהב אותך" שוב ושוב. הזיכרונות מעולם אינם יוצאים לגמלאות, אלא אם אתם מוציאים אותם לשם. ניתן להשתמש ב"אני אוהב אותך" גם אם אתם אינם מודעים לבעיות. לדוגמא, אפשר ליישם זאת לפני מעורבות עם כל פעילות שהיא ,כמו למשל להתקשר או לענות לשיחת טלפון או לפני שאתה נכנס למכונית שלך.

2. "תודה". תהליך זה ניתן לשימוש במקום/עם "אני אוהב אותך". כמו "אני אוהב אותך", אפשר לחזור עליו במחשבה שוב ושוב.

3. מי שמש כחולים: שתייה מרובה של מים היא אימון נפלא לפתרון בעיות, במיוחד אם זה מי שמש כחולים. קח מיכל זכוכית כחול עם מכסה אל מתכתי. מלא את המכל במי ברז. הנח את מיכל הזכוכית הכחול בשמש או תחת מנורה לפחות שעה. לאחר שהמים עברו הטענה סולארית, ניתן להשתמש בהם במספר אופנים. לשתות אותם. לבשל איתם. לשטוף עצמינו לאחר אמבטיה או מקלחת. פירות וירקות אוהבים להישטף במי שמש כחולים. כמו בתהליך של "אני אוהב אותך" ו"תודה" מי שמש כחולים מרוקנים זיכרונות החוזרים על עצמם בהכרה הלא מודעת. שתו לרוויה.

4. תותים ואוכמניות: פירות אלה מרוקנים זיכרונות.

ניתן לאכול אותם טריים או מיובשים. ניתן לצרוך אותם כריבות, ג'לי ואפילו כסירופ לגלידה.

 

אני מאחל לך שלום מעבר לכל הבנה

Ka Maluhia no me oe.

שלום יהא עמך.

דוקטור איהליאקלה היו לן