מדיניות ביטולים
  לעמותה יש את הזכות לבטל אירוע/כיתה מכל סיבה שהיא ורק הסכום שכבר שולם על ידי הסטודנט יוחזר לו במלואו על ידי המתאמת
המתאמת אחראית על איסוף התשלום מהמשתתפים עבור האירוע וניהול כל ההחזרים. המתאמת אחראית להחזיר את הכמות . הכספית ששולמה על ידי הסטודנט דרך מקור התשלום שנעשה,  למשל דרך כרטיס  או  אשראי או פייפאל

תשלום שיעשה דרך  אינטלקט מוני, באופן אוטומטי יעבור המרה לרובלים מכיוון שאנו עובדים עם מערכת תשלום רוסית. אין החלפה  כפולה. העברה כספית דרך פייפאל מקבלת דולרים. לבחירתכם

   המתאמת והעמותה אינם אחראים על הוצאות נסיעה, אבדן של הפקדות מראש, או/ו הוצאה אחרת שנוצרה כתוצאה מההרשמה והרצון להשתתף בסמינר, כולל עלויות החזרים של פייפאל. לא יתבצע שום החזר כספי נוסף  הכולל הפקדות מראש, או כל הוצאה נוספת שנוצרה כתוצאה מההרשמה והציפייה להשתתף באירוע. כל משתתף לוקח אחראיות על כל הוצאה נוספת שנוצרה בעקבות ההרשמה לאירוע

מדיניות החזרים

לאחר חצות ביום שלפני היום הראשון של הכיתה, לא יהיו החזרים. החזר מלא (למעט עלויות של כרטיס אשראי, העברה בנקאית או פיי פל) מאושרים עבור אלה שלא יכלו להגיע לאירוע מכל סיבה שהיא.
בקשות להחזרים חייבות להיעשות לא יאוחר מחצות של היום לפני היום הראשון של הכיתה דרך מייל או טלפון למתאמת.
1. אם לא הייתה בקשה להחזר עד חצות של היום לפני היום הראשון של הכיתה, התלמיד החדש יוגדר כתלמיד חדש ללא נוכחות. לא נשלחים חומרים. על הסטודנט להיות נוכח כדי לקבל את החומרים ואת ההליכים לשימוש של אותם חומרים. תלמיד חדש אשר לא הגיע לסמינר יוכל להשתתף כתלמיד חוזר בנוכחות , ויוכל לרכוש את הספרים מהמתאמת של אותה כיתה בה הם ישתתפו כתלמידים חוזרים.
2. אם לא הייתה בקשה להחזר עד חצות של היום לפני היום הראשון של הכיתה, תלמיד חוזר יוגדר כסטודנט המשתתף שלא בנוכחות.
מדיניות המנחה
בכל רגע נתון IZI LLC יכולים לשנות את המנחה ולהחליף אותו במנחה מוסמך אחר כדי להעביר את הכיתות של SITH
המתאמים ו IZI LLC יעשו את כל שביכולתם להתריע על השינוי מבעוד מועד
ישנה אפשרות ש IZI LLC יצרפו מנחה נוסף עבור כל כיתה בכל זמן שהוא.
מדיניות צילומים
צילומים, טלפונים סלולריים , הקלטות מצולמות, הקלטות שמע והקלטות וידאו: כולם אסורים למעט מצב בו כל הנוכחים  אישרו זאת בכתב.
על כל הטלפונים הסלולריים והמכשירים האלקטרונים הנוספים להיות מכובים לגמרי כאשר נמצאים בתוך הכיתה.
אם אתם מקליטים בוידאו, מקליטים או מצלמים בכיתה, אתם עשויים להתבקש לעזוב את הכיתה ללא החזר כספי.