כתב ויתור והסכם רישום  

בהרשמה לסמינר זה אני מסכים עם כתב הויתור והסכם רישום שלהלן:

כתב ויתור

לא נעשתה שום התחייבות לאף אחד ע”י ,The Foundation of I, Inc  חופש של הקוסמוס, המייסדת  מורנה  נאלאמאקו  סימאונה IZI LLCIHHI LLC, Hoakamai LLC ,Consulting  LLC, Bingboard  Paddy ′0, LLC, והמייסדים שלהם, העובדים, המתנדבים, התורמים, המתאמים והמנחים, או ע”י  הקדושה, ה”אני”, שהשיטה של שחרור מתח וזהות עצמית  הידועה בשם הו’ אופונופונו הכוללת, ואינה מוגבלת בזה, לכל המדיטציות, הדמיות, צווים, ניקויים, ריפויים רוחניים והגנות שמגולמות בספר זה, יביאו לתוצאות מסוימות או יגשימו רצונות כלשהן בכל עת.

תהליך הפעולה של ההו’ אופונופונו  באיחוד  עם חוקים אוניברסאליים וקוסמיים, הינה התנסות ישירה בין כל פרט-  שלושת חלקי העצמי המאוחדים שלו או שלה, ועם הקדושה – ה”אני”.  קארמה     והשגחה אלוהית חייבים להיות הפוסקים האחרונים עבור כל בקשה של תהליך ההו’ אופונופונו.  כל פרט  יכול או יכולה להיות עד/ה  או צופה בלבד על תהליך הריפוי האישי, הניקויים וההגנות של הגוף, הנפש והרוח דרך השימוש בידע ובתהליכים המוצגים כאן. מידת ההוכחה של תהליך  ההו’ אופונופונו, נשארת עם  הפרט, והרי כל אחד יכול להוכיח או להפריך את העצמה של  הו’ אופונופונו עבורו או עבורה.

 הסכם רישום

הנך נרשם כדי להשתתף בסמינר /כיתה של  IZI LLC  נותני חסות  לזהות ה”עצמי” דרך הו’אופונופונו” הנמצא בבעלות ומוצג על ידי Foundation of I, Inc , חופש של קוסמוס, קרן חינוך ללא כוונת רווח  (להלן “הקרן”). ההסכם הזה הוא הסכם מחייב מבחינה משפטית בינך, IZI LLC   והקרן.

בהרשמה עבור סמינר זהות ה”עצמי” דרך הו’אופונופונו, הנך מסכים לקבל את התנאים של הסכם זה. אם אינך מסכים לכל התנאים שבהסכם זה, אל תירשם לסמינר/אירוע זה.

תנאי ההסכם 

הקרן  של  IZI LLC  מחזיקה בכל  זכויות היוצרים, סימני מסחר והזכויות לקניין הרוחני של כל המידע המוצג בזהות ה”עצמי” דרך הו’אופונופונו שלו או  בסמינר /אירוע של  זהות ה”עצמי”  דרך הו’אופונופונו,  כוללת אך לא מוגבלת למידע, סימנים מסחריים, תוכן, תיעוד, חוברות הדרכה, טקסטים, מאמרים, חוברות, איורים, תרשימים, מצגות של וידאו ואודיו, תהליכים, תרגילים, כלים, סמלים, עדכונים וכל שאר חומרי ההדרכה הקשורים לשיטה.

אינך רשאי לשנות, לשחזר, להציג, להפיץ, לפרסם, לשדר, להקליט הקלטות אודיו ווידיו, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות, להעביר, למכור או לייצג כל הדרכה והמידע הקשור לחומרי הסמינר, באופן מלא או באופן חלקי  או בכל דרך אחרת ואמצעים  ללא אישור בכתב מראש מטעם הקרן.

כמו כן הנך מתחייב לא ללמד, לחשוף, לשכפל, להפיץ, למכור, לספק, לפרסם או לאפשר זמינות כל חלק שהוא מהקניין הרוחני של זהות ה”עצמי”  דרך הו’אופונופונו”, שקיבלת ,בכל צורה שהיא לגורם שלישי, ללא הסכמה בכתב מראש מהקרן.

בנוסף הנך מסכים לשמור כל מידע חסוי  שקבלת כתוצאה מהרשמתך ל  IZI LLC ולקרן ונעשתה באמון, ולא להפוך מידע חסוי זה זמין לגורם שלישי או להשתמש במידע חסוי זה לכל מטרה שהיא מעבר לפעילות שהיא יועדה לכך ועבורה היא ניתנה לך.

כמו כן אתה מסכים ומבין שהזכויות  לקניין הרוחני של הקרן ושל IZI LLC ,  תוכן וחומרים יישארו אך ורק עם הקרן ועם  IZI LLC .

2. אזהרה:      

כל שימוש לא ראוי וניצול לרעה של  זהות ה”עצמי” דרך הו’אופונופונו” היא בעלת השלכות שליליות.  עבור אלה המשתמשים בתהליך לעצמם, היתרונות רבים מספור.

3. מועד הקובע

הסכם זה ייכנס לתוקפו בעת הרשמתך ויהיה מחייב לכל סמינר שאשתתף בו עם הקרן , וימשיך להיות בתוקף אלה יש הרשאה אחרת מטעם הקרן.