מנחה ראשי בדימוס, ד”ר איהליאקלה היו לן מספר על הפרקטיקה שלו במהלך שנות ההוראה שלו