IZI LLC

 שמחה לפתוח את ההרשמה הכלל עולמית  למשתתפים ללא נוכחים. יש לנו הזדמנות שיותר זהויות עצמיות ישתתפו בניקוי. במדיטציה עם ד”ר היו לן נאמר: “כל זהות עצמית יכולה להירשם ולקחת חלק בסמינר של הו’אופונופונו בלי להיות נוכחת”.

עבור יבשת אסיה: כל זהות עצמית יכולה להירשם לסמינר של זהות ה”עצמי” דרך הו’אופונופונו. הנרשם חייב להיות משתתף חוזר.

עבור סמינר יסודות 2 : על הנרשמים לסמינר ללא נוכחות , לעמוד בתנאים לסמינר יסודות 2, כדי לקחת חלק בסמינר יסודות 2 כמשתתפים שאינם נוכחים. ראה סעיף של דרישות למשתתפי סמינר יסודות 2:  

 http://www.self-i-dentity- through-hooponopono.com/ schedule-basic-2.htm

כל זהות עצמית יכולה להירשם לכל הסמינרים של IZI LLC  נותני חסות  SITH®כמשתתפים כלל עולמיים שאינם נוכחים. בני משפחה, ילדים, בני זוג, חברים, חברות, ידועים בציבור, ידידים, עסקים, מכוניות, בתים, חיות מחמד,אוקיינוסים, נהרות, אגמים, הרים, וכל הזהויות העצמיות  יכולים להשתתף בסמינר ללא נוכחות. הנרשם    (אדם שנרשם ומשלם עבור הסמינר) יכול לרשום כל משתתף (את הזהות העצמית). משנת 2017, המשתתפים הכלל עולמיים שאינם נוכחים, אינם צריכים להשתתף בסמינר קודם כדי להירשם , חוץ מאסיה.        עבור קורס בסיסי 2 הנרשמים חייבים לעמוד בתנאים של הקורס הבסיסי 2 בכדי להירשם או לרשום מישהו אחר

המתאמים של IZI LLC המשתתפים , יכולים להתחיל בהרשמה הכלל עולמית של משתתפים ללא נוכחות, עבור כל סמינר שמצוין בדף הכלל עולמי של משתתפים ללא נוכחים באתר של IZI LLC, חוץ מההרשמות לאסיה, ברית המועצות לשעבר, בולגריה וישראל

1. ראה רשימת מתאמים משתתפים, למטה

  כל הנרשמים מאסיה עם כתובת אסייתית, חייבים להירשם לרשימה הכלל עולמית של משתתפים ללא נוכחות דרך  המשרד האסייתיהנרשם חייב להיות משתתף חוזר 

2. הנרשמים מברית המועצות לשעבר, בוגלריה וישראל עם כתובות מאותן ארצות, חייבים להירשם עבור  הרשימה כלל עולמית של משתתפים שאינם נוכחים, דרך האתר של ברית המועצות לשעבר, בולגריה וישראל.

3. כל זהות עצמית יכולה להירשם לכל הסמינרים שלIZI LLC  נותני חסות SITH®

כמשתתפים כלל עולמיים ללא נוכחות. בני משפחה, ילדים, בני זוג, חברים, חברות, ידועים בציבור, ידידים, עסקים, מכוניות, בתים, חיות מחמד,אוקיינוסים, נהרות, אגמים, הרים, וכל הזהויות העצמיות  יכולים לקחת את הסמינר ללא נוכחות. הנרשם ( אדם שנרשם ומשלם עבור הסמינר) יכול לרשום כל משתתף (את הזהות העצמית). עבור 2017, המשתתפים הכלל עולמיים ללא נוכחות, אינם צריכים להשתתף בסמינר קודם כדי להירשם , חוץ מאסיה.

כל הנרשמים מאסיה עם כתובת אסייתית, חייבים להירשם לרשימה הכלל עולמית של משתתפים שאינם נוכחים דרך  המשרד האסיייתי . הנרשם חייב להיות משתתף חוזר.

הנרשמים מברית המועצות לשעבר, בוגלריה וישראל עם כתובות מאותן ארצות, חייבים להירשם עבור  הרשימה כלל עולמית של משתתפים שאינם נוכחים, דרך האתר של ברית המועצות לשעבר, בולגריה וישראל.

4. ברגע שהתשלום וההרשמה הושלמו, המשתתף ייכנס לרשימה הכלל עולמית של משתתפים שאינם נוכחים עבור הסמינר. הניקוי מתחיל ברגע ההרשמה, והרשמה מוקדמת מאפשרת ליותר ניקוי. הרשימה הכלל עולמית של משתתפים שאינם נוכחים תישלח בכל יום עסקי ל 3 חברי הארגון ולכל המתאמים והמנחים של IZI LLC

.5 בזמן הסמינר,השם של המשתתפים יהיה ברשימה הכלל עולמית של משתתפים שאינם נוכחים על השולחן של המשתתפים שאינם נוכחים.

תודה

 

הרשמה עבור  סמינר יסודות 1 וסמינר עסקי למשתתפים כלל עולמים שאינם נוכחים (WWA):

1. כל המתאמים של IZI LLC המשתתפים , יכולים להתחיל בהרשמה כלל עולמית של משתתפים שאינם נוכחים, עבור כל סמינר שמצוין בדף הכלל עולמי של משתתפים שאינם נוכחים באתר של IZI LLC, חוץ מההרשמות לאסיה, ברית המועצות לשעבר, בולגריה וישראל

כל הנרשמים מאסיה עם כתובת אסייתית, חייבים להירשם לרשימה הכלל עולמית של משתתפים שאינם נוכחים דרך  המשרד האסייתי .

הנרשמים מברית המועצות לשעבר, בוגלריה וישראל עם כתובות מאותן ארצות, חייבים להירשם עבור  הרשימה כלל עולמית של משתתפים שאינם נוכחים, דרך האתר של ברית המועצות לשעבר, בולגריה וישראל. עבור קורס בסיסי 2: ההרשמה להשתתפות ללא נוכחות חייבת לעמוד בדרישות לקורס בסיסי 2 בכדי להשתתף ללא נוכחות באותו קורס. ראה דרישות לקורס בסיסי 2: 

http://www.self-i-dentity- through-hooponopono.com/ schedule-basic-2.htm

2. הרשמה כלל עולמית למשתתפים ללא נוכחות, תיפתח 3 חודשים לפני תאריך הסמינר. לוח הזמנים  יתעדכן בתחילת החודש באתר של IZI LLC. בבקשה ראה את הסמינרים שנפתחים להרשמה של WWA מתחת.

3. ניתן לרשום כל זהות עצמית לסמינר של SITH כמשתתף כלל עולמי שאינו נוכח. חוץ מאסיה, היכן שההרשמה חייבת להיות מתלמיד חוזר (מישהו שכבר לקח חלק בסמינר קודם). המשתתפים שאינם נוכחים, אינם מקבלים חוברות וחומרים נוספים, וירשמו  כחדשים כאשר הם יהיו נוכחים בסמינר לראשונה. עבור סמינר יסודות 2, על הנרשמים לעמוד בדרישות של סמינר יסודות 2 כדי להירשם או לרשום מישהו אחר.

4. המתאם מרחוק (מתאם הרושם את המשתתפים הכלל עולמיים שאינם נוכחים עבור סמינר שהם אינם מתאמים בעצמם) יקבל הרשמות לתלמידים כלל עולמיים שאינם נוכחים באותה כמות ובאותו שער מטבע של הסמינרים המתוכננים שנעשים באופן קבוע.

(מתאמים מרחוק מארה”ב יקבלו כל זהות עצמית של משתתף ללא נוכחות , בעלות של 255$ עבור כל סמינר בעולם.) עדכנו את מחיר המשתתף ללא נוכחות למחיר אחיד.

5. מתאם  סמינר (המתאם של הסמינר עצמו) יכול גם לרשום תלמידים כלל עולמיים ללא נוכחות עבור הסמינר שלהם במחיר של אלה שאינם נוכחים, כאשר ההרשמה להם נפתחת.

6. הרשימה  לניקוי הכלל עולמי של משתתפים ללא נוכחות תשלח ל- 3 אנשי הארגון, כולם מתאמים ומנחים , לניקוי בכל יום עסקי.

7. מתאם מרחוק או מתאם סמינר ישלחו דרך מייל או דרך הדואר למשתתף את האישור להרשמה הכלל עולמית להשתתפות ללא נוכחות.

8. מדיניות ביטול: אין החזר תשלום עבור הרשמה כלל עולמית ללא נוכחות אחרי שההרשמה הושלמה.

9. במקרה שסמינר מתבטל: אנו לא מחזירים את הכסף חזרה למי שנרשם כמשתתף ללא נוכחות. ברגע שנרשמתם, הניקוי החל. אם סמינר מתבטל, הסטודנט יכול להירשם דרך אותו מתאם או מתאמת עבור סמינר אחר שיקרה באותה שנה כמשתתף ללא נוכחות. אנו נמשיך את הניקוי כל יום, ונשלח גם מכתב תודה בסוף זמן הניקוי עבור הסמינר החדש

 

כמו שד”ר היו לן כתב בהקשר לאירועי SITH :

“זוהי תקופת החיים להיות מי שאתה, טהור בלב, חופשי  מפחד ומצוקה. זהות ה”עצמי” דרך הו’אופונופונו לוקח אותך הביתה אל הטוהר שבך , דרך ניקוי זיכרונות של פחד ומצוקה , החוזרים על עצמם.

מהטוהר שבלבך, יוצא אור באופן אוטומטי. האור, ההארה מספקת את כל מה שמושלם עבורך: מערכות יחסים מושלמות במשפחה ובעסק, מקורות מושלמים לעושר,  כישורים ורעיונות משולמים.

הכול זמין עבורך כעת. אתה לבדך חייב לעשות את ההחלטה: לחיות עם פחד ומצוקה או לחיות את אור השלמות.”

 

לחץ כאן  להצהרה