IZI LLC  – הם נותני החסות לסמינרים של  זהות ה”עצמי” דרך הו’אופונופונו שהינה השיטה  ההוואית  העדכנית לפתרון בעיות ושחרור זיכרונות שנחווים  כבעיות. ®SITH פותחה על ידי מורנה נלמקו סימאונה, קאהונה לפאו הוואית. היא הוכרה כאוצר חי על ידי מדינת הוואי בשנת 1983.

כאשר אנו מוכנים לקחת 100% אחריות ולהרפות, מה שנכון ומושלם מתגלה.

השיטה המעודכנת של IZI LLC נותני החסות לתהליך זהות ה”עצמי” דרך הו’אופונופונו®, מספקת “גישה של שלב אחר שלב להשגת שלום, איזון ומשמעות חדשה לחיים דרך הבנת זהות ה”עצמי” של הפרט”.

 IZI LLC נותני החסות לזהות ה”עצמי” דרך הו’אופונופונו מעבירים סמינרים באמריקה הצפונית והדרומית, בארופה, בברית המועצות לשעבר, במזרח התיכון, באסיה, באוסטרליה ובניו זילנד.

שימו לב בבקשה : רק IZI LLC מוסמך יכול לתאם, ללמד ולהשתמש בחומרים בעלי זכויות היוצרים של זהות ה”עצמי” דרך הו’אופונופונו ®. אף אחד אחר לא מורשה ללמד שיטה ייחודית זו של זהות ה”עצמי” דרך הו’אופונופונו®.

תודה שבקרתם באתר שלנו.

אנו מאחלים לכם שלום מעבר לכל הבנה.